Montáže
Revize
Nátěry
Opravy
Uzemnění
Montáže anténních stožárů
Instalace Antén a Satelitů
Demontáž

Montáže hromosvodů dle platných norem ČSN 62305 . Kompletní servis od vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, montáže a vydání revizní zprávy.

Hromosvody montujeme na různé typy staveb (rodinné domy, bytové domy, školy, haly, sklady, chaty, garáže, atd.). Montáž hromosvodu trvá 1 – 2 dny podle typu staveb.
Prověříme stav a navrhneme co by bylo nejvhodnější, aby dál spolehlivě sloužil. Důležitou ochranou před korozí je nátěr, ten provádíme na všechny typy materiálu, dle potřeby.
Opravujeme nedostatky starých hromosvodů, špatná uzemnění, která neodpovídají normám ČSN.
Uzemnění hromosvodu může být provedeno při instalaci nového hromosvodu pomocí zemnících tyčí, nebo může být připojeno k zemnící desce.
Pokud dům zemnící pásek nemá, je nutné použít tři zemnící tyče, které se zatlučou do země, přibližně metr od sebe a spojí se drátem FeZn 10 mm.

Špatné uzemnění
Každý hromosvod má své uzemnění, které je v zemi, nebo v základové desce.
Často se stává, že drát, který vede do uzemnění hromosvodu, uhnívá, nebo koroduje. Bývá tak často díky změnám teplot.
Uzemnění potom nevyhovuje a neprojde revizí. Blesk, který pak zachytí Váš hromosvod neodpovídající normám, se nemá jak uzemnit a může Vám to tak nadělat velké škody.

Hromosvody, které neodpovídají normám
Každý hromosvod, který je montován, musí být montován podle norem, které platí pro Českou republiku.
Norma ČSN 34 1390 (Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem)hovořila poměrně jasně o podmínkách připojování zařízení na střechách, využití jiskřišť apod. V současné době se však situace změnila, a to nejenom se začátkem platnosti nové normy ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem).

Držáky po střeše a vedení kotvení by mělo být vedené ve vzdálenosti 1m. Úchyt jsou často vytrhané ze zdi, dráty rozházené po střeše. Vedení je na tolik zrezlé že nemůže už vodit, proto doporučujeme, natírejte, nebo nechte si natřít hromosvod a zvětšíte mu životnost.
Zkušební svorky bývají nejčastěji zrezlé, jsou to ty svorky, co nám spojují uzemnění hromosvodu od vedení hromosvodu.

Cenovou nabídku na montáž hromosvodu provedeme po osobní návštěvě nebo po zaslání informací na email
KONTAKT : Jan Fabian – jan.fabian@post.cz
Fotky domu ze všech čtyř světových stran, nebo projekt domu.
Projekt hromosvodu, pokud jej máte.
Počet vytažených uzemnění.
Tloušťka zateplení.
Zda se na střeše bude nacházet komín nebo anténa.
Typ krytiny.
Délka od okapu k zemi.