Výroba, renovace, rekonstrukce a opravy rozvaděčů vč. mechanických dílů.                                                                                                                                                                                 Vyrábíme a dodáváme rozvaděče pro měření spotřeby elektrické energie elektroměrové rozvaděče dle požadavků ČEZ, rozvaděče pro jištění a ovládání elektroinstalace.

Máme vlastní dílnu na výrobu rozvaděčů. 

Všechny námi vyrobené rozvaděče splňují platné normy a jsou otestovány a odzkoušeny. Každý rozvaděč je opatřen výrobním štítkem a je k němu vystaven protokol o kusové zkoušce.

Naše společnost se zabývá kompletními elektroinstalacemi, a proto můžeme našim zákazníkům nabídnout i zajištění veškerých elektroinstalačních prací souvisejících s uvedením rozvaděče do provozu.


VENKOVNÍ ELEKTROMĚROVÉ ROZVADĚČE A HDS

Jsou určeny pro přímé měření spotřeby elektrické energie v objektech a pro připojení k síti distributora elektrické energie.

Zajistíme dodání, montáž, připojení k distribuční síti a připojení objektu.

ROZVADĚČE PRO RODINNÉ DOMY

Rozvaděče pro rodinné domy slouží k připojení domu k síti distribuce a měření spotřeby energie, nebo k napájení rodinného domů všech velikostí .  

Domovní rozvodnice jsou jedinečné pro každý dům. Modulové rozvodnice osadíme jističi pro domácí spotřebiče, světelné a zásuvkové okruhy, vytápění domu a další elektrická zařízení v domě či bytě, dále chrániči, svodičem přepětí nebo zásuvkami 230 V či 400 V.                                                                                                                            Vše naprojektujeme dle požadavků zákazníka.

DOMOVNÍ BYTOVÁ INSTALAČNÍ ROZVODNICE

Běžné modulové rozvodnice osadíme jističi pro domácí spotřebiče, světelné a zásuvkové okruhy, vytápění domu a další elektrická zařízení v domě či bytě, a dále chrániči, svodičem přepětí nebo zásuvkami 230 V či 400 V dle požadavků zákazníka. 

ROZVADĚČE PRO PRŮMYSL A OSTATNÍ OBJEKTY

Průmyslové rozvaděče mají široké využití. Jedná se o rozvaděče určené pro napájení objektů, výrobních linek, technologií, strojů a zařízení, osvětlení prostor, nepřímé měření elektrické energie v objektech, o rozvaděče pro řízení veřejného osvětlení, o kompenzační rozvaděče nebo o rozvaděče měření a regulace určené pro řízení technologií ve výrobních podnicích.

Nabízíme pronájem stavebních rozvaděčů a zásuvkových skříní.